Alternativní harmonické na handpanu

Alternativní harmonické na handpanu

V tomto článku vám přiblížím základní frekvence které se běžně vyskytují na notách handpanu a také možné alternativní seskupení, které jsem diskutoval přímo s výrobcem Saraz handpans Markem Garnerem. Po výměně pár emailů a několika jeho radách se mi podařilo to co jemu – tedy vyrobit nástroj s dingem v G2 a alternaticních harmonických. Mark řekl, že bude nadšený pokud se někdo vrhne do podobného experimentu a rád uvidí výsledek. Tento článek budiž tedy na jeho počest a na počest pokroku a inovacím ve světě handpanů.

Vlevo je G2 Pygmy s alternativní harmonickou a vpravo G2 s běžnými harmonickými, rozdíl ve velikosti notového pole dingu (středového tónu) netřeba zmiňovat – čtěte dále a dozvíte se proč mají stejně hluboký základní tón a jaký je mezi nimi rozdíl


Harmonické noty na handpanech
Každá nota na handpanu má obvykle tvar elipsy s dlouhou a krátkou osou. Kvalitní handpany mají vyladěnou harmonickou na každé ose. Typicky je na dlouhé ose oktávová harmonická a nejčastěji složená 5. harmonická (kvinta) na krátké ose. (Sloučenina páté znamená oktávu a 5. stupeň stupnice od základny). Pokud je například nota A3, základ je A3, harmonická oktáva je A4 a kvinta je E5.

Proč na každé notě používáme oktávu a složenou 5. harmonickou?
Nejběžnější a nejčastější odpověď je pravděpodobně proto, že to dělali lidé před námi na handpanech i ocelových steel drumech. Zvuk je vibrace vln. Tento harmonický vztah je také nejzákladnějším sladěním harmonie 1: 2: 3. Ve stejném prostoru jako základní vlna jsou přesně 2 oktávové vlny a 3 složené páté vlny. V následujícím diagramu lze fundamentální základní frekvenci tónu považovat za horní řádek, oktávovou harmonickou za druhý řádek a složený 5. za třetí řádek.

alternativní harmonické frekvence a kvinta na handpanu

Někteří z nás slyšeli další možnosti, zejména na krátké ose. Sloučenina menší nebo větší 3. nebo 4. harmonické byla obzvláště běžná na vysokých tónech první generace Hang®. Neladěné frekvence mohou být náhodně i na nekvalitních nástrojích. Téměř v každé z těchto okolností (naladěná třetí nebo čtvrtá harmonická místo kvinty) mi ta nota vždy připadala, jako by „plakala“, jak jsem ji slyšel popisovat jednoho hráče.

Proč?
Protože harmonický poměr je mnohem složitější. (Poměry 10: 4 nebo 12: 5 pro složené durové a mollové třetiny … nebo 57298267: 685029485 pro nevyladěnou harmonickou)


„Harmonie“ v zásadě znamená zarovnání fyzické vlny.

Čím jednodušší, tím harmoničtější. Možná metafora života.
Na okraj, psychologové zjistili, že náš mozek vždy hledá nejjednodušší harmonické poměry, aby pochopil nepředstavitelně složitou zvukovou kulisu kolem nás. Vokální zvuky jsou plné takových harmonických. Noty handpanu jsou pro náš mozek něco jako ušní bonbón. Podle mého skromného názoru je to jeden z důvodů, proč jsou handpany pro mnohé z nás tak podmanivé.


Další harmonické možnosti v notách handpanu?


Existují alternativní harmonické možnosti k tradiční oktávě a složené 5.?
Může znít jiná možnost stejně dobře jako základní poměr 1: 2: 3?
Co kdybych řekl ANO a jako bonus by jiná možnost mohla umožnit naladění stejné noty na mnohem menší velikost notové formy než tradičně používané harmonické?

Respekt k těm co byli přede mnou
Hrál jsem na dva tóny s alternativními harmonickými, které zněly mým uším naprosto v pořádku. Jedním z nich byl Pantheon Steel Halo z doby kolem roku 2014 s obvyklou oktávovou harmonickou na dlouhé ose a druhou oktávovou harmonickou na krátké ose E3. Druhým byl Panart Gubal s (normální) 5. harmonickou a oktávovou harmonickou na portu. Ani mě to nepřekvapilo a dokonce ani neupoutalo mou pozornost, protože se lišilo od tradičního harmonického poměru oktávy a sloučeniny 5 – 1: 2: 3. Novinku jsem našel až poté, co mi bylo řečeno o E3 a dokud jsem nevyladil Gubala.

Proč?
Halo nota byla v poměru 1: 2: 4. Port Gubalu byl v poměru 1: (3/2): 2. Oba dva jsou stále velmi jednoduchými primárními harmonickými poměry.

Přemýšlím hlouběji
Poté, co jsme se Sylvainem Paslierem v září 2020 hovořili na podcastu o harmonických frekvencích na handpanu, začal jsem o této rovnici více přemýšlet, zejména pokud jde o nejnižší tóny, které jsou obrovské a zabírají spoustu místa.
Co kdybych mohl vytlačit nízkou notu do mnohem menší notové formy s různými harmonickými?
Teoreticky by to chtělo jen trochu více uvolnit to základní.

Koncem roku 2020 jsem to úspěšně vyzkoušel na E2 a rozhodl jsem se v tom pokračovat dále s vhodnějšími formami not pro E2-G2. Právě jsem to úspěšně zkusil znovu na G2 a byl jsem s tím velmi spokojen!


Pro představu, tento F#2 je o velikosti noty jaká se běžně používá pro C#3, ale trochu tlustší na krátké ose. To je o 7 notových forem menší. (Všimněte si, že bez reproduktorů nebo kvalitních sluchátek nebudete v tomto videu slyšet nízké basy základního tónu na reproduktoru telefonu to bude znít docela prázdně.)

Co je tedy přesně toto ladění Alternativní Harmonické?

V zásadě jde o to, dát frekvenci 5. (kvinty) na dlouhou osu a dát druhou oktávu na krátkou osu noty.
Na MNOHEM menší notě vytvoří poměr 1: 3: 4. Stále existují 3 složené 5. vlny (na dlouhé ose místo krátké osy). Nyní máme na krátké ose 4sekundové oktávové vlny. V zásadě vyměňujeme 2 vlny oktávy za 4 vlny druhé oktávy.
V následujícím diagramu. Naším základem je konečný výsledek. Handpanové noty s tradičními harmonickými jsou složeny ze spodních tří řádků.
S tímto designem AH jednoduše vyměňujeme druhý ze spodního řádku („o oktávu výše“) za středový řádek („o dvě oktávy výše“).

Například G2 ve videu výše má harmonickou D4 na dlouhé ose a G4 harmonickou na krátké ose. Harmonický poměr je stále velmi základní a jednoduchý!


Výhody tohoto alternativního harmonického vyrovnání?

  • MNOHEM MENŠÍ velikost not! je o 6-8 not menší než tradiční harmonické rozložení !!!


Nevýhody tohoto alternativního harmonického zarovnání?

  • Notu je třeba více uvolnit, aby došlo k poklesu základní frekvence O dalších 600–800 centů ve srovnání s notami o relativní velikosti s tradičními harmonickými. V případě G2 je nota zhruba stejná jako D3 pro perspektivu, takže základní tón musel být uvolněn o 700 centů navíc.
  • Nota potřebuje trochu více práce na stabilizaci základů, což může vyžadovat více než úroveň začátečníků a také určité zahřátí v peci. Důvodem je, že nota se stává velmi citlivou kvůli extra uvolnění.
  • Použití těchto harmonických vyžaduje reorganizaci buď vašeho mozku, nebo ladicího softwaru tak, aby četl správné harmonické na správných zábleskových linkách. Nejtěžší na celém tomto výzkumu pro mě bylo naučit se, že horní lišta v linotune byla dlouhá osa na notě. Nakonec jsem otevřel další obrazovku a dal harmoniku na lištu, kterou si můj mozek zvykl číst.

Byly tyto alternativní harmonické použity dříve na notu?

Zdá se přiměřeně pravděpodobné, že to již v určitém okamžiku někdo udělal, ale osobně jsem o tom nikdy neslyšel. Je to přinejmenším docela revoluční.

Proč se toto nevyvinulo tak, aby to bylo v laděné oceli populárnější než tradiční oktáva a sloučenina 5?

  • Evoluční historie laděné oceli je stále mladá. Před šedesátými léty se ladily většinou jen základní frekvence. V šedesátých letech se na steel drumech stala oblíbená laděná harmonická s dlouhou osou – oktávou. V 80. letech 20. století se naladěná harmonická s krátkými osami stala běžnější a v 90. letech se na nejjemnějších ocelových pánvích staly běžnější laděné tóny ramen nebo ráfků. V rámci složitosti vyladěné oceli se stále čeká mnoho inovací.

  • Stabilizace not s tímto zarovnáním AH je o něco obtížnější kvůli extra uvolnění. Membrána je velmi citlivá.

Nízká teplota „povrchového temperování“
Toto je proměnná, o které se domnívám, že tento pokrok mohla zadržet při vývoji ladění steel drumů.

Ve světě handpanů je překvapivě stále poněkud kontroverzní tvrdit, že zahřátí skořápky (obvykle pomocí pece) po ladění není vždy nutné. Věřte tomu nebo ne, stejnou, ne -li větší stabilitu, nelze při ladění bez vyhřívání některých nástrojů vůbec najít. Tímto způsobem bylo vyladěno mnoho vysoce kvalitních ocelových pánví a násad.

Panart je první společností, u které jsem slyšel o pečení skořápek v peci. Možná se z nich ta myšlenka rozšířila? Když jsem v roce 2012 začal vyrábět handpany a cestoval po mnoha výrobcích ocelových pánví a handpanů po celém světě, došlo mezi USA a Evropou k zjevnému předělu. Evropa používala pec, v USA používali plamen.

Ladění bez tepla může být možné zejména na surových ocelových a nitridovaných ocelových nástrojích. Osobně jsem během ladění vyrobil stovky handpanů bez použití jakéhokoli tepla, z nichž některé mě překvapily, když jsem během let zjistil, že patří k nejstabilnějším handpanům, na jaké jsem kdy hrál. Nejsem sám, protože ostatní známí výrobci handpanů to samé dělají už léta. Záleží na architektuře, jak je nástroj tvarován a jak efektivní a zručný je tuner. Vyrobil jsem také mnoho handpanů, které byly vypálené po ladění. Při zahřívání pomocí pece bezpochyby existují výhody, zvláště když nutíte notu do jiného tvaru nebo ji jednoduše „resetujete“ a posílíte citlivost noty, pokud napětí šílí z přepracování.
Handpany z nerezové oceli jsou podle mých zkušeností velmi odlišný druh zvířete. Využití tepla během ladění ke stabilizaci má velký přínos. „Povrchové temperování“, jak tomu říkám, je v některých situacích, včetně nerezové oceli, velmi užitečné.
Ještě jsme nevytvořili handpan s alternativními harmonickými na nitridované nebo surové oceli (a možná nikdy nevytvoříme), nicméně můj odhad je, že po vyladění bude vyžadovat teplo, aby se stabilizoval základ. Důvodem je, že očekávám, že nota bude stále příliš citlivá kvůli dodatečnému uvolnění. To je nakonec důvod, proč mám podezření, že toto zarovnání AH nebylo běžnou metodou, která se historicky vyvinula na steel drumech. Bez pece to prostě nebylo tak snadno dosažitelné. Většina výrobců ocelových pánví používala plamen, který není ani zdaleka tak přesný jako pec.

Ke stabilizaci ladění je zapotřebí velmi specifická teplota po dobu delší než několik sekund. Příliš vysoké teploty zničí ladění. Příliš chladné a nedojde k „povrchové temperaci“ a posilování citlivosti membrány.

Sečteno, podtrženo

Doporučuji ostatním výrobcům, aby tuto metodu prozkoumali, pokud si to přejí. Nemáme to patentováno, chráněno autorskými právy ani ochrannou známkou
Věřím, že jsme každý součástí mnohem většího vyvíjejícího se organismu vyladěné oceli. Je starší než my všichni a také nás všechny přežije. Každý stojíme na ramenou obrů a budeme odrazovým můstkem příští generace výrobců, kteří přijdou po nás.

Šťastné hraní a klepání

  • Mark Garner & Vojtěch Mejzlík

Podívejte se na další články

Jaký druhý handpan si vybrat

Jaký druhý handpan si vybrat

Tento článek věnuji hráčům, kteří už jeden handpan mají, ale protože je stupnice a ladění handpanu pěvně daná (a může být limitující), pokukují se ještě po nějakém dalším nástroji

Pánvica Fest

Handpan festivaly

V letním období je možné využít pěkného počasí a setkat se s handpany a nadšenci do handpanů venku po širým nebem.

Je Handpan vhodný nástroj i pro nehudebníky?

Slyšeli jste poprvé handpan a jste naprosto uchváceni a okouzleni jeho zvukem? Jenže si říkáte, že se na něj nikdy nenaučíte hrát, protože NEMÁTE hudební sluch?

Různé styly hraní na handpan

Různé styly hraní na handpan

Ve videu výše handpanový virtuóz a také úžasný člověk v jedné osobě, Kabecao, vtipně imituje styly hraní reprezentované různými osobnostními projevy hráčů.

Mejzlik handpan logo výroba

Jak jsme začínali vyrábět handpany

Napsání tohoto článku jsem zvažoval už dlouho, jednak se mě hodně lidí ptá, jak jsem se k handpanům dostal, ale také jsem kupodivu potkal několik lidí, kteří se sami o výrobu u nás v ČR pokoušeli.

Handpan D celtic mutant

Kyklopové, mutanti a kulaté tóny

Od rozezvučení prvního hang drumu uplynulo už více než 20 let a za tu dobu se toho hodně změnilo. Od prvního hangu se nejenom změnil status jednoho výrobce handpanů na stovky výrobců, změnil se i tvar, velikost, materiál, počet tónů, způsob výroby a především zvukový projev.

Dračí kůže u handpanu

Handpany s dračí kůží (Dragon skin)

Dračí kůže se lidově říká povrchové úpravě povrchu handpanů tepáním. Tato technika vytvoří nepravidelně strukturované dolíky v povrchu, které při vysoké hustotě vypadají jako kůže plaza a nebo prehistorického dinosaura či draka.

Výběr nerezového handpanu

Který druh nerezi je pro mě nejlepší?

Mnoho nadšenců handpanů si klade tuto otázku – jaký je rozdíl mezi 1,0 mm a 1,2 mm ocelí a jaké jsou výhody každé z nich?

Handpan jako dárek

Je handpan vhodný dárek?

Někdo ve vašem blízkém okolí se zmínil, že už dlouho touží po hand panu a vy by jste mu chtěli udělat radost? I když bych si to nikdy nepomyslel, setkávám se s tímto scénářem celkem často.

Jaké handpany jsou drahé?

Na toto téma jsem se již vyjadřoval okrajově v několika článcích, např ve článku kolik stojí handpan nebo jak poznat kvalitní handpan. Nicméně teď cítím potřebu to nějak shrnout a jednoznačně určit, které že ty handpany jsou drahé a které nejsou, protože to není jen o penězích.

Stojany na handpan

Vzhledem k tomu, že stojan je základní příslušenství k handpanu a může otvírat nové hráčské možnosti, domluvili jsme se s mým kamarádem, mimo jiné tvůrcem string artu, Patrikem, že je začneme společně vyrábět

Výroba handpanu: Výběr materiálu

Materiál, ze kterého je handpan vyroben a jeho následné dílčí úpravy (žíhání, kalení, nitridace) jsou naprosto zásadní pro výsledný zvuk nástroje.

Hago hory přenáší handpanové album

Supraphon: Huma Hago – Hory přenáší, handpanové album nejen s MagicPanem

Lukáše Šporcla jsem poznal asi před rokem když si u mě objednal výrobu handpanu v E Romanian hijaz stupnici v 432Hz.

Mini handpan

Mini Handpan

První nápad, který se blížil mini handpanu byl prototyp, který měl jeden tón a nazval jsem ho “HandGong”. Vyrobený byl z nerezové oceli tloušťky 1.5mm a dal by se nazvat “mono handpanem”

Důsledky dlouhodobého hraní na handpan

Zajímá vás, jak hraní handpanu po několik desetiletí ovlivní zdraví našeho těla a zejména našich milovaných rukou.

Lukáš Šporcl

Recenze hráčů Magicpanu – Mejzlík Handpan

Mojí filozofií je dělat kvalitní nástroje dostupné. Výroba nástrojů je pro mě koníčkem a mám radost, pokud můžu lidem dopřát to co i jim udělá radost, což vede k oboustranné spokojenosti.

Mejzlik handpan F2 Low Pygmy

F2 Pygmy – sen nebo realita?

S výrobou handpanů F2 pygmy začal jako první dnes asi nejznámější a nejvíce respektovaný výrobce pantamů z Izraele Yishama – jménem Yhonatan Ale-Yahav

Handpan mejzlik piano vyuka hry

Jak se (ne)stát profesionálním hráčem na handpan nebo jiný hudební nástroj

Aneb jak děti (a dospělé) učit hře na hudební nástroj

Článek je původně napsaný o hře na klavír, nicméně si myslím že lze použít i pro nástroj jako je hand pan, kde je hraní ještě více intuitivnější a může být i jednodušší.

DSCF2339
MAGICPAN
Prohlédněte si nabídku vyrobených handpanů.
Přejít na Magicpan
Stupnice a variace handpanu
Základy hry
Ukážu vám základní techniky hry na handpan
Ukázat základy hry
DSCF2193
Blog
Přečtěte si zajímavosti ze světa handpanů
Přejít na blog