Přehled stupnic handpanů

Názvosloví stupnic handpanů bývá dost často zmatečné, stejné stupnice se nazývají různými jmény nebo se pletou s obecným názvoslovím hudební teorie (major, minor, pentatonické). Tento seznam zde tedy uvádím pro sebe abych v něm měl pořádek a pro všechny další, kterým by mohl pomoct. Postupuje vždy od nejhlubší kořenové noty (dingu), většinou od A2 až po nejvyšší G3. Jak sami vidíte kombinací stupnic jsou stovky a znamená to tedy, že např nejčastější stupnici Celtic nebo Kurd můžeme mít ve 12ti různých variacích kdy se každá liší o půl tónu – tedy od nejhlubší Ab až po nejvyšší G celtic.

Velikost handpanu (běžně 53cm jako průměr barelu) samozřejmě omezuje možnosti uložení not, pokud si vybíráme hlubokou stupnici, notová pole jsou větší a nevejde se jich na pánev tolik, pro stupnice stavěné od vyšších dingů (např od E a výše) se pak často setkáme s mutanty (jedna nebo více vysokých not umístěných nahoře vedle dingu), protože nám fyzika umožňuje poskládat více vyšších not.

Blesspan Handpan: N|D
BlessPan mutant handpan

Nejsou však vyjímkou nástroje postavené na mini shellu 46cm s hlubokým G2 dingem nebo ještě mutantními tóny (umí je udělat např TaoPan)

Tento seznam sám používám jako pomůcku pro hledání ideální kombinace dvou a více nástrojů. Pokud mám např D Celtic tak si můžu najít, že má shodné noty s F Golden Gate a tyto stupnice se budou krásně doplňovat.

Jen po zopakování – # určuje zvýšenou notu o půl tónu, a “♭” zase snížení o půl tónu. V praxi to znamená že základní tóny – “bílé klapky” klavíru jsou C D E F G A H C a mezi nimi je pět půltónů, celkem tedy 12 tónů stupnice. Tóny E a F; H a C jsou od sebe půl tónů, proto se E nezvyšuje a F nesnižuje a H (anglicky se označuje B) se nezvyšuje a C nesnižuje. E# by se rovnalo F a Fb by se rovnalo E. Černé klapky jsou tedy půltóny mezi C a D, D a E, F a G, G a A, A a H.

Máme pak možnost označení D# a Eb pro stejnou notu. Jedná se o černou klapku – půtón mezi D a E, jednou zapsané jako D# a podruhé jako Eb, pak tedy platí C# = D♭, D# = E♭, F# = G♭, G# = A♭, A# = B♭ (H♭ ).

Aegean

Ab Aegean 9 – Ab/ C Eb G Ab C D Eb G
A Aegean 9 – A/ Db E Ab A Db Eb E Ab
Bb Aegean 9 – Bb/ D F A Bb D E F A
B Aegean 9 – B/ Eb Gb Bb B Eb F Gb Bb
C Aegean 9 – C/ E G B C E F# G B
C# Aegean 9 – C#/ F G# C C# F G G# C
D Aegean 9 – D/ F# A C# D F# G# A C#
Eb Aegean 9 – Eb/ G Bb D Eb G A Bb D
E Aegean 9 – E/ Ab B Eb E Ab Bb B Eb
F Aegean 9 – F/ A C E F A B C E
F# Aegean 9 – F#/ A# C# F F# A# C C# F
G Aegean 9 – G/ B D F# G B C# D F#

Aeolian

Ab Aeolian 9 – Ab/ C# Eb E F# Ab A B C#
A Aeolian 9 – A/ D E F G A Bb C D
Bb Aeolian 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Db Eb
B Aeolian 9 – B/ E F# G A B C D E
C Aeolian 9 – C/ F G Ab Bb C Db Eb F
C# Aeolian 9 – C#/ F# G# A B C# D E F#
D Aeolian 9 – D/ G A Bb C D Eb F G
Eb Aeolian 9 – Eb/ Ab Bb B C# Eb E F# Ab
E Aeolian 9 – E/ A B C D E F G A
F Aeolian 9 – F/ Bb C C# Eb F F# Ab Bb
F# Aeolian 9 – F#/ B C# D E F# G A B
G Aeolian 9 – G/ C D Eb F G Ab Bb C

Avebury

Ab Avebury 9 – Ab/ B Db Eb E Ab B Db Eb
A Avebury 9 – A/ C D E F A C D E
Bb Avebury 9 – Bb/ Db Eb F Gb Bb Db Eb F
B Avebury 9 – B/ D E F# G B D E F#
C Avebury 9 – C/ Eb F G Ab C Eb F G
C# Avebury 9 – C#/ E F# G# A C# E F# G#
D Avebury 9 – D/ F G A Bb D F G A
Eb Avebury 9 – Eb/ Gb Ab Bb B Eb Gb Ab Bb
E Avebury 9 – E/ G A B C E G A B
F Avebury 9 – F/ G# A# C C# F G# A# C
F# Avebury 9 – F#/ A B C# D F# A B C#
G Avebury 9 – G/ A# C D D# G A# C D

Celtic / Amara

Ab Celtic Minor 9 – Ab/ Eb Gb Ab Bb B Db Eb Gb
A Celtic Minor 9 – A/ E G A B C D E G
Bb Celtic Minor 9 – Bb/ F Ab Bb C Db Eb F Ab
B Celtic Minor 9 – B/ F# A B C# D E F# A
C Celtic Minor 9 – C/ G Bb C D Eb F G Bb
C# Celtic Minor 9 – C#/ G# B C# D# E F# G# B
D Celtic Minor 9 – D/ A C D E F G A C
Eb Celtic Minor 9 – Eb/ Bb Db Eb F Gb Ab Bb Db
E Celtic Minor 9 – E/ B D E F# G A B D
F Celtic Minor 9 – F/ C Eb F G Ab Bb C Eb
F# Celtic Minor 9 – F#/ C# E F# G# A B C# E
G Celtic Minor 9 – G/ D F G A Bb C D F

Chao Guo

Ab Chao Guo 9 – Ab/ B Eb Gb Ab B Db Eb Gb
A Chao Guo 9 – A/ C E G A C D E G
Bb Chao Guo 9 – Bb/ Db F Ab Bb Db Eb F Ab
B Chao Guo 9 – B/ D F# A B D E F# A
C Chao Guo 9 – C/ Eb G Bb C Eb F G Bb
C# Chao Guo 9 – C#/ E G# B C# E F# G# B
D Chao Guo 9 – D/ F A C D F G A C
Eb Chao Guo 9 – Eb/ Gb Bb Db Eb Gb Ab Bb Db
E Chao Guo 9 – E/ G B D E G A B D
F Chao Guo 9 – F/ Ab C Eb F Ab Bb C Eb
F# Chao Guo 9 – F#/ A C# E F# A B C# E
G Chao Guo 9 – G/ A# D F G A# C D F

DaNaYo

Ab DaNaYo 9 – Ab/ Db Eb E Gb Ab A Db Eb
A DaNaYo 9 – A/ D E F G A Bb D E
Bb DaNaYo 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Eb F
B DaNaYo 9 – B/ E F# G A B C E F#
C DaNaYo 9 – C/ F G Ab Bb C Db F G
C# DaNaYo 9 – C#/ F# G# A B C# D F# G#
D DaNaYo 9 – D/ G A Bb C D Eb G A
Eb DaNaYo 9 – Eb/ Ab Bb B Db Eb E Ab Bb
E DaNaYo 9 – E/ A B C D E F A B
F DaNaYo 9 – F/ Bb C Db Eb F Gb Bb C
F# DaNaYo 9 – F#/ B C# D E F# G B C#
G DaNaYo 9 – G/ C D Eb F G Ab C D

Equinox

Ab Equinox 9 – Ab/ B Eb E F# Ab Bb B Eb
A Equinox 9 – A/ C E F G A B C E
Bb Equinox 9 – Bb/ Db F Gb Ab Bb C Db F
B Equinox 9 – B/ D F# G A B C# D F#
C Equinox 9 – C/ Eb G Ab Bb C D Eb G
C# Equinox 9 – C#/ E G# A B C# D# E G#
D Equinox 9 – D/ F A Bb C D E F A
Eb Equinox 9 – Eb/ Gb Bb B Db Eb F Gb Bb
E Equinox 9 – E/ G B C D E F# G B
F Equinox 9 – F/ Ab C Db Eb F G Ab C
F# Equinox 9 – F#/ A C# D E F# G# A C#
G Equinox 9 – G/ Bb D Eb F G A Bb D

Golden Gate

Ab Golden Gate 9 – Ab/ C Eb G Ab Bb D Eb G
A Golden Gate 9 – A/ C# E G# A B D# E G#
Bb Golden Gate 9 – Bb/ D F A Bb C E F A
B Golden Gate 9 – B/ D# F# A# B C# F F# A#
C Golden Gate 9 – C/ E G B C D F# G B
C# Golden Gate 9 – C#/ F G# C C# D# G G# C
D Golden Gate 9 – D/ F# A C# D E G# A C#
Eb Golden Gate 9 – Eb/ G Bb D Eb F A Bb D
E Golden Gate 9 – E/ G# B D# E F# A# B D#
F Golden Gate 9 – F/ A C E F G B C E
F# Golden Gate 9 – F#/ A# C# F F# G# C C# F
G Golden Gate 9 – G/ B D F# G A C# D F#

Hijaz Harmonic Minor

Ab Hijaz 9 – Ab/ Eb Gb Ab A C Db Eb Gb
A Hijaz 9 – A/ E G A Bb C# D E G
B Hijaz 9 – B/ F# A B C Eb E F# A
C Hijaz 9 – C/ G Bb C C# E F G Bb
C# Hijaz 9 – C#/ G# B C# D F F# G# B
D Hijaz 9 – D/ A C D Eb F# G A C
Eb Hijaz 9 – Eb/ Bb Db Eb E G Ab Bb Db
E Hijaz 9 – E/ B D E F G# A B D
F Hijaz 9 – F/ C Eb F Gb A Bb C Eb
F# Hijaz 9 – F#/ C# E F# G A# B C# E
G Hijaz 9 – G/ D F G Ab B C D F

Hijaz Kar

Ab Hijaz Kar 9 – Ab/ C# D F F# Ab A C C#
A Hijaz Kar 9 – A/ D Eb F# G A Bb C# D
Bb Hijaz Kar 9 – Bb/ E F Ab A B C Eb E
B Hijaz Kar 9 – B/ F F# A Bb C C# E F
C Hijaz Kar 9 – C/ F F# A Bb C C# E F
C# Hijaz Kar 9 – C#/ F# G A# B C# D F F#
D Hijaz Kar 9 – D/ G Ab B C D Eb F# G
Eb Hijaz Kar 9 – Eb/ Ab A C C# Eb E G Ab
E Hijaz Kar 9 – E/ A Bb C# D E F G# A
F Hijaz Kar 9 – F/ Bb B D Eb F F# A Bb
F# Hijaz Kar 9 – F#/ B C Eb E F# G Bb B
G Hijaz Kar 9 – G/ C C# E F G Ab B C

Hokkaido

Ab Hokkaido 9 – Ab/ Db Eb E Gb Ab A Db Eb
A Hokkaido 9 – A/ D E F G A Bb D E
Bb Hokkaido 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Eb F
B Hokkaido 9 – B/ E F# G A B C E F#
C Hokkaido 9 – C/ F G Ab Bb C Db F G
C# Hokkaido 9 – C#/ F# G# A B C# D F# G#
D Hokkaido 9 – D/ G A Bb C D Eb G A
Eb Hokkaido 9 – Eb/ Ab Bb B Db Eb E Ab Bb
E Hokkaido 9 – E/ A B C D E F A B
F Hokkaido 9 – F/ A# C C# D# F F# A# C
F# Hokkaido 9 – F#/ B C# D E F# G B C#
G Hokkaido 9 – G/ C D Eb F G Ab C D

Insen

Ab Insen 9 – Ab/ Eb E Ab Bb B Db Eb Ab
A Insen 9 – A/ E F A B C D E A
Bb Insen 9 – Bb/ F Gb Bb C Db Eb F Bb
B Insen 9 – B/ F# G B C# D E F# B
C Insen 9 – C/ G Ab C D Eb F G C
C# Insen 9 – C#/ Ab A C# Eb E F# Ab
D Insen 9 – D/ A Bb D E F G A D
Eb Insen 9 – Eb/ Bb B Eb F F# Ab Bb Eb
E Insen 9 – E/ B C E F# G A B E
F Insen 9 – F/ C C# F G Ab Bb C F
F# Insen 9 – F#/ C# D F# G# A B C# F#
G Insen 9 – G/ D Eb G A Bb C D G

Integral

Ab Integral 9 – Ab/ Eb E Gb Ab Bb B Eb Gb
A Integral 9 – A/ E F G A B C E G
Bb Integral 9 – Bb/ F Gb Ab Bb C Db F Ab
B Integral 9 – B/ F# G A B C# D F# A
C Integral 9 – C/ G Ab Bb C D Eb G Bb
C# Integral 9 – C#/ Ab A B C# Eb E Ab B
D Integral 9 – D/ A Bb C D E F A C
Eb Integral 9 – Eb/ Bb B C# Eb F F# Bb C#
E Integral 9 – E/ B C D E F# G B D
F Integral 9 – F/ C C# Eb F G Ab C Eb
F# Integral 9 – F#/ C# D E F# G# A C# E
G Integral 9 – G/ D Eb F G A Bb D F

Jibuk

Ab Jibuk 9 – Ab/ Db Eb F Gb Ab Bb B Db
A Jibuk 9 – A/ D E F# G A B C D
Bb Jibuk 9 – Bb/ Eb F G Ab Bb C Db Eb
B Jibuk 9 – B/ E F# G# A B C# D E
C Jibuk 9 – C/ F G A Bb C D Eb F
C# Jibuk 9 – C#/ F# G# A# B C# D# E F#
D Jibuk 9 – D/ G A B C D E F G
Eb Jibuk 9 – Eb/ Ab Bb C C# Eb F F# Ab
E Jibuk 9 – E/ A B C# D E F# G A
F Jibuk 9 – F/ Bb C D Eb F G Ab Bb
F# Jibuk 9 – F#/ B C# Eb E F# Ab A B
G Jibuk 9 – G/ C D E F G A Bb C

Kurd / Annaziska

Ab Kurd 9 – Ab/ Eb E Gb Ab Bb B Db Eb
A Kurd 9 – A/ E F G A B C D E
Bb Kurd 9 – Bb/ F Gb Ab Bb C Db Eb F
B Kurd 9 – B/ F# G A B C# D E F#
C Kurd 9 – C/ G Ab Bb C D Eb F G
C# Kurd 9 – C#/ G# A B C# D# E F# G#
D Kurd 9 – D/ A Bb C D E F G A
Eb Kurd 9 – Eb/ Bb B C# Eb F F# Ab Bb
E Kurd 9 – E/ B C D E F# G A B
F Kurd 9 – F/ C C# Eb F G Ab Bb C
F# Kurd 9 – F#/ C# D E F# Ab A B C#
G Kurd 9 – G/ D Eb F G A Bb C D

Low Mystic

Ab Low Mystic 9 – Ab/ B Eb E Ab Bb B Eb Gb
A Low Mystic 9 – A/ C E F A B C E G
Bb Low Mystic 9 – Bb/ Db F Gb Bb C Db F Ab
B Low Mystic 9 – B/ D F# G B C# D F# A
C Low Mystic 9 – C/ Eb G Ab C D Eb G Bb
C# Low Mystic 9 – C#/ E G# A C# D# E G# B
D Low Mystic 9 – D/ F A Bb D E F A C
Eb Low Mystic 9 – Eb/ Gb Bb B Eb F Gb Bb Db
E Low Mystic 9 – E/ G B C E F# G B D
F Low Mystic 9 – F/ Ab C C# F G Ab C Eb
F# Low Mystic 9 – F#/ A C# D F# G# A C# E
G Low Mystic 9 – G/ Bb D Eb G A Bb D F

Low Pygmy

Ab Low Pygmy 9 – Ab/ Bb B Eb Gb Ab Bb B Eb
A Low Pygmy 9 – A/ B C E G A B C E
Bb Low Pygmy 9 – Bb/ C Db F Ab Bb C Db F
B Low Pygmy 9 – B/ C# D F# A B C# D F#
C Low Pygmy 9 – C/ D Eb G Bb C D Eb G
C# Low Pygmy 9 – C#/ D# E G# B C# D# E G#
D Low Pygmy 9 – D/ E F A C D E F A
Eb Low Pygmy 9 – Eb/ F Gb Bb Db Eb F Gb Bb
E Low Pygmy 9 – E/ F# G B D E F# G B
F Low Pygmy 9 – F/ G Ab C Eb F G Ab C
F# Low Pygmy 9 – F#/ G# A C# E F# G# A C#
G Low Pygmy 9 – G/ A Bb D F G A Bb D

La Sirena

Ab La Sirena 9 – Ab/ B Eb F F# Ab Bb B Eb
A La Sirena 9 – A/ C E F# G A B C E
Bb La Sirena 9 – Bb/ Db F G Ab Bb C Db F
B La Sirena 9 – B/ D F# G# A B C# D F#
C La Sirena 9 – C/ Eb G A Bb C D Eb G
C# La Sirena 9 – C/ E Ab Bb B Db Eb E Ab
D La Sirena 9 – D/ F A B C D E F A
Eb La Sirena 9 – Eb/ Gb Bb C Db Eb F Gb Bb
E La Sirena 9 – E/ G B C# D E F# G B
F La Sirena 9 – F/ Ab C D Eb F G Ab C
F# La Sirena 9 – F#/ A C# Eb E F# Ab A C#
G La Sirena 9 – G/ Bb D E F G A Bb D

Magic Voyage

Ab Magic Voyage 9 – Ab/ B Eb F# Ab Bb B Eb F#
A Magic Voyage 9 – A/ C E G A B C E G
Bb Magic Voyage 9 – Bb/ Db F Ab Bb C Db F Ab
B Magic Voyage 9 – B/ D F# A B C# D F# A
C Magic Voyage 9 – C/ Eb G Bb C D Eb G Bb
C# Magic Voyage 9 – C#/ E G# B C# D# E G# B
D Magic Voyage 9 – D/ F A C D E F A C
Eb Magic Voyage 9 – Eb/ Gb Bb Db Eb F Gb Bb Db
E Magic Voyage 9 – E/ G B D E F# G B D
F Magic Voyage 9 – F/ Ab C Eb F G Ab C Eb
F# Magic Voyage 9 – F#/ A C# E F# Ab A C# E
G Magic Voyage 9 – G/ Bb D F G A Bb D F

Major / Sabye / Ashakiran

Ab Major 9 – Ab/ Db Eb F G Ab Bb C Eb
A Major 9 – A/ D E F# G# A B C# E
Bb Major 9 – Bb/ Eb F G A Bb C D F
B Major 9 – B/ E F# G# A# B C# D# F#
C Major 9 – C/ F G A B C D E G
C# Major 9 – C#/ F# G# A# C C# D# F G#
D Major 9 – D/ G A B C# D E F# A
Eb Major 9 – Eb/ Ab Bb C D Eb F G Bb
E Major 9 – E/ A B C# D# E F# G# B
F Major 9 – F/ Bb C D E F G A C
F# Major 9 – F#/ B C# D# F F# G# A# C#
G Major 9 – G/ C D E F# G A B D

Melog

Ab Melog Selisir 9 – Ab/ C C# Eb G Ab C C# Eb
A Melog Selisir 9 – A/ C# D E G# A C# D E
Bb Melog Selisir 9 – Bb/ D Eb F A Bb D Eb F
B Melog Selisir 9 – B/ D# E F# A# B D# E F#
C Melog Selisir 9 – C/ E F G B C E F G
C# Melog Selisir 9 – C#/ F F# G# C C# F F# G#
D Melog Selisir 9 – D/ F# G A C# D F# G A
Eb Melog Selisir 9 – Eb/ G Ab Bb D Eb G Ab Bb
E Melog Selisir 9 – E/ Ab A B Eb E Ab A B
F Melog Selisir 9 – F/ A Bb C E F A Bb C
G Melog Selisir 9 – G/ B C D F# G B C D

Mystic

Ab Mystic 9 – Ab/ Eb E Ab Bb B Db Eb Gb
A Mystic 9 – A/ E F A B C D E G
Bb Mystic 9 – Bb/ F Gb Bb C Db Eb F Ab
B Mystic 9 – B/ F# G B C# D E F# A
C Mystic 9 – C/ G Ab C D Eb F G Bb
C# Mystic 9 – C#/ G# A C# D# E F# G# B
D Mystic 9 – D/ A Bb D E F G A C
Eb Mystic 9 – Eb/ Bb B Eb F Gb Ab Bb Db
E Mystic 9 – E/ B C E F# G A B D
F Mystic 9 – F/ C C# F G G# A# C D#
F# Mystic 9 – F#/ C# D F# G# A B C# E
G Mystic 9 – G/ D Eb G A Bb C D F

Mixolydian

Ab Mixolydian 9 – Ab/ Eb F# G# A# C C# Eb F#
A Mixolydian 9 – A/ E G A B C# D E G
Bb Mixolydian 9 – Bb/ F Ab Bb C D Eb F Ab
B Mixolydian 9 – B/ F# A B C# D# E F# A
C Mixolydian 9 – C/ G Bb C D E F G Bb
C# Mixolydian 9 – C#/ G# B C# D# F F# G# B
D Mixolydian 9 – D/ A C D E F# G A C
Eb Mixolydian 9 – Eb/ Bb Db Eb F G Ab Bb Db
E Mixolydian 9 – E/ B D E F# G# A B D
F Mixolydian 9 – F/ C Eb F G A Bb C Eb
F Mixolydian 9 – F/ C Eb F G A Bb C Eb
F# Mixolydian 9 – F#/ C# E F# G# A# B C# E
G Mixolydian 9 – G/ D F G A B C D F

Onoleo

Ab Onoleo 9 – Ab/ Eb E Ab C Db Eb E Ab
A Onoleo 9 – A/ E F A C# D E F A
Bb Onoleo 9 – Bb/ F Gb Bb D Eb F Gb Bb
B Onoleo 9 – B/ F# G B D# E F# G B
C Onoleo 9 – C/ G Ab C E F G Ab C
C# Onoleo 9 – C#/ G# A C# F F# G# A C#
D Onoleo 9 – D/ A Bb D F# G A Bb D
Eb Onoleo 9 – Eb/ Bb B Eb G Ab Bb B Eb
E Onoleo 9 – E/ B C E Ab A B C E
F Onoleo 9 – F/ C Db F A Bb C Db F
F# Onoleo 9 – F#/ C# D F# A# B C# D F#
G Onoleo 9 – G/ D Eb G B C D Eb G

Pygmy / Minor

Ab Pygmy 9 – Ab/ Db Eb E Ab B Db Eb E
A Pygmy 9 – A/ D E F A C D E F
Bb Pygmy 9 – Bb/ Eb F Gb Bb Db Eb F Gb
B Pygmy 9 – B/ E F# G B D E F# G
C Pygmy 9 – C/ F G Ab C Eb F G Ab
C# Pygmy 9 – C#/ F# G# A C# E F# G# A
D Pygmy 9 – D/ G A Bb D F G A Bb
Eb Pygmy 9 – Eb/ Ab Bb B Eb Gb Ab Bb B
E Pygmy 9 – E/ A B C E G A B C
F Pygmy 9 – F/ Bb C C# F Ab Bb C C#
F# Pygmy 9 – F#/ B C# D F# A B C# D
G Pygmy 9 – G/ C D Eb G Bb C D Eb

Raga Desh

Ab Raga Desh 9 – Ab/ Eb Gb Ab C Db Eb Gb Ab
A Raga Desh 9 – A/ E G A C# D E G A
Bb Raga Desh 9 – Bb/ F Ab Bb D Eb F Ab Bb
B Raga Desh 9 – B/ F# A B D# E F# A B
C Raga Desh 9 – C/ G Bb C E F G Bb C
C# Raga Desh 9 – C#/ Ab B C# F F# Ab B C#
D Raga Desh 9 – D/ A C D F# G A C D
Eb Raga Desh 9 – Eb/ Bb Db Eb G Ab Bb Db Eb
E Raga Desh 9 – E/ B D E G# A B D E
F Raga Desh 9 – F/ C Eb F A Bb C Eb F
F# Raga Desh 9 – F#/ C# E F# A# B C# E F#
G Raga Desh 9 – G/ D F G B C D F G

Romanian Hijaz

Ab Romanian Hijaz 9 – Ab/ Db Eb E G Ab Bb B Eb
A Romanian Hijaz 9 – A/ D E F G# A B C E
Bb Romanian Hijaz 9 – Bb/ Eb F Gb A Bb C Db F
B Romanian Hijaz 9 – B/ E F# G A# B C# D F#
C Romanian Hijaz 9 – C/ F G Ab B C D Eb G
C# Romanian Hijaz 9 – C#/ F# G# A C C# D# E G#
D Romanian Hijaz 9 – D/ G A Bb C# D E F A
Eb Romanian Hijaz 9 – Eb/ Ab Bb B D Eb F Gb Bb
E Romanian Hijaz 9 – E/ A B C D# E F# G B
F Romanian Hijaz 9 – F/ Bb C Db E F G Ab C
F# Romanian Hijaz 9 – F#/ B C# D F F# G# A C#
G Romanian Hijaz 9 – G/ C D Eb F# G A Bb D

Podívejte se na další články

Jaký druhý handpan si vybrat

Jaký druhý handpan si vybrat

Tento článek věnuji hráčům, kteří už jeden handpan mají, ale protože je stupnice a ladění handpanu pěvně daná (a může být limitující), pokukují se ještě po nějakém dalším nástroji

Pánvica Fest

Handpan festivaly

V letním období je možné využít pěkného počasí a setkat se s handpany a nadšenci do handpanů venku po širým nebem.

Je Handpan vhodný nástroj i pro nehudebníky?

Slyšeli jste poprvé handpan a jste naprosto uchváceni a okouzleni jeho zvukem? Jenže si říkáte, že se na něj nikdy nenaučíte hrát, protože NEMÁTE hudební sluch?

Různé styly hraní na handpan

Různé styly hraní na handpan

Ve videu výše handpanový virtuóz a také úžasný člověk v jedné osobě, Kabecao, vtipně imituje styly hraní reprezentované různými osobnostními projevy hráčů.

Mejzlik handpan logo výroba

Jak jsme začínali vyrábět handpany

Napsání tohoto článku jsem zvažoval už dlouho, jednak se mě hodně lidí ptá, jak jsem se k handpanům dostal, ale také jsem kupodivu potkal několik lidí, kteří se sami o výrobu u nás v ČR pokoušeli.

Handpan D celtic mutant

Kyklopové, mutanti a kulaté tóny

Od rozezvučení prvního hang drumu uplynulo už více než 20 let a za tu dobu se toho hodně změnilo. Od prvního hangu se nejenom změnil status jednoho výrobce handpanů na stovky výrobců, změnil se i tvar, velikost, materiál, počet tónů, způsob výroby a především zvukový projev.

Dračí kůže u handpanu

Handpany s dračí kůží (Dragon skin)

Dračí kůže se lidově říká povrchové úpravě povrchu handpanů tepáním. Tato technika vytvoří nepravidelně strukturované dolíky v povrchu, které při vysoké hustotě vypadají jako kůže plaza a nebo prehistorického dinosaura či draka.

Výběr nerezového handpanu

Který druh nerezi je pro mě nejlepší?

Mnoho nadšenců handpanů si klade tuto otázku – jaký je rozdíl mezi 1,0 mm a 1,2 mm ocelí a jaké jsou výhody každé z nich?

Handpan jako dárek

Je handpan vhodný dárek?

Někdo ve vašem blízkém okolí se zmínil, že už dlouho touží po hand panu a vy by jste mu chtěli udělat radost? I když bych si to nikdy nepomyslel, setkávám se s tímto scénářem celkem často.

Jaké handpany jsou drahé?

Na toto téma jsem se již vyjadřoval okrajově v několika článcích, např ve článku kolik stojí handpan nebo jak poznat kvalitní handpan. Nicméně teď cítím potřebu to nějak shrnout a jednoznačně určit, které že ty handpany jsou drahé a které nejsou, protože to není jen o penězích.

Stojany na handpan

Vzhledem k tomu, že stojan je základní příslušenství k handpanu a může otvírat nové hráčské možnosti, domluvili jsme se s mým kamarádem, mimo jiné tvůrcem string artu, Patrikem, že je začneme společně vyrábět

Výroba handpanu: Výběr materiálu

Materiál, ze kterého je handpan vyroben a jeho následné dílčí úpravy (žíhání, kalení, nitridace) jsou naprosto zásadní pro výsledný zvuk nástroje.

Hago hory přenáší handpanové album

Supraphon: Huma Hago – Hory přenáší, handpanové album nejen s MagicPanem

Lukáše Šporcla jsem poznal asi před rokem když si u mě objednal výrobu handpanu v E Romanian hijaz stupnici v 432Hz.

Mini handpan

Mini Handpan

První nápad, který se blížil mini handpanu byl prototyp, který měl jeden tón a nazval jsem ho “HandGong”. Vyrobený byl z nerezové oceli tloušťky 1.5mm a dal by se nazvat “mono handpanem”

Důsledky dlouhodobého hraní na handpan

Zajímá vás, jak hraní handpanu po několik desetiletí ovlivní zdraví našeho těla a zejména našich milovaných rukou.

Lukáš Šporcl

Recenze hráčů Magicpanu – Mejzlík Handpan

Mojí filozofií je dělat kvalitní nástroje dostupné. Výroba nástrojů je pro mě koníčkem a mám radost, pokud můžu lidem dopřát to co i jim udělá radost, což vede k oboustranné spokojenosti.

Mejzlik handpan F2 Low Pygmy

F2 Pygmy – sen nebo realita?

S výrobou handpanů F2 pygmy začal jako první dnes asi nejznámější a nejvíce respektovaný výrobce pantamů z Izraele Yishama – jménem Yhonatan Ale-Yahav

Handpan mejzlik piano vyuka hry

Jak se (ne)stát profesionálním hráčem na handpan nebo jiný hudební nástroj

Aneb jak děti (a dospělé) učit hře na hudební nástroj

Článek je původně napsaný o hře na klavír, nicméně si myslím že lze použít i pro nástroj jako je hand pan, kde je hraní ještě více intuitivnější a může být i jednodušší.

DSCF2339
MAGICPAN
Prohlédněte si nabídku vyrobených handpanů.
Přejít na Magicpan
Stupnice a variace handpanu
Základy hry
Ukážu vám základní techniky hry na handpan
Ukázat základy hry
DSCF2193
Blog
Přečtěte si zajímavosti ze světa handpanů
Přejít na blog