Přehled stupnic handpanů

Názvosloví stupnic handpanů bývá dost často zmatečné, stejné stupnice se nazývají různými jmény nebo se pletou s obecným názvoslovím hudební teorie (major, minor, pentatonické). Tento seznam zde tedy uvádím pro sebe abych v něm měl pořádek a pro všechny další, kterým by mohl pomoct. Postupuje vždy od nejhlubší kořenové noty (dingu), většinou od A2 až po nejvyšší G3. Jak sami vidíte kombinací stupnic jsou stovky a znamená to tedy, že např nejčastější stupnici Celtic nebo Kurd můžeme mít ve 12ti různých variacích kdy se každá liší o půl tónu – tedy od nejhlubší Ab až po nejvyšší G celtic.

Velikost handpanu (běžně 53cm jako průměr barelu) samozřejmě omezuje možnosti uložení not, pokud si vybíráme hlubokou stupnici, notová pole jsou větší a nevejde se jich na pánev tolik, pro stupnice stavěné od vyšších dingů (např od E a výše) se pak často setkáme s mutanty (jedna nebo více vysokých not umístěných nahoře vedle dingu), protože nám fyzika umožňuje poskládat více vyšších not.

Blesspan Handpan: N|D
BlessPan mutant handpan

Nejsou však vyjímkou nástroje postavené na mini shellu 46cm s hlubokým G2 dingem nebo ještě mutantními tóny (umí je udělat např TaoPan)

Tento seznam sám používám jako pomůcku pro hledání ideální kombinace dvou a více nástrojů. Pokud mám např D Celtic tak si můžu najít, že má shodné noty s F Golden Gate a tyto stupnice se budou krásně doplňovat.

Jen po zopakování – # určuje zvýšenou notu o půl tónu, a „♭“ zase snížení o půl tónu. V praxi to znamená že základní tóny – „bílé klapky“ klavíru jsou C D E F G A H C a mezi nimi je pět půltónů, celkem tedy 12 tónů stupnice. Tóny E a F; H a C jsou od sebe půl tónů, proto se E nezvyšuje a F nesnižuje a H (anglicky se označuje B) se nezvyšuje a C nesnižuje. E# by se rovnalo F a Fb by se rovnalo E. Černé klapky jsou tedy půltóny mezi C a D, D a E, F a G, G a A, A a H.

Máme pak možnost označení D# a Eb pro stejnou notu. Jedná se o černou klapku – půtón mezi D a E, jednou zapsané jako D# a podruhé jako Eb, pak tedy platí C# = D♭, D# = E♭, F# = G♭, G# = A♭, A# = B♭ (H♭ ).

Aegean

Ab Aegean 9 – Ab/ C Eb G Ab C D Eb G
A Aegean 9 – A/ Db E Ab A Db Eb E Ab
Bb Aegean 9 – Bb/ D F A Bb D E F A
B Aegean 9 – B/ Eb Gb Bb B Eb F Gb Bb
C Aegean 9 – C/ E G B C E F# G B
C# Aegean 9 – C#/ F G# C C# F G G# C
D Aegean 9 – D/ F# A C# D F# G# A C#
Eb Aegean 9 – Eb/ G Bb D Eb G A Bb D
E Aegean 9 – E/ Ab B Eb E Ab Bb B Eb
F Aegean 9 – F/ A C E F A B C E
F# Aegean 9 – F#/ A# C# F F# A# C C# F
G Aegean 9 – G/ B D F# G B C# D F#

Aeolian

Ab Aeolian 9 – Ab/ C# Eb E F# Ab A B C#
A Aeolian 9 – A/ D E F G A Bb C D
Bb Aeolian 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Db Eb
B Aeolian 9 – B/ E F# G A B C D E
C Aeolian 9 – C/ F G Ab Bb C Db Eb F
C# Aeolian 9 – C#/ F# G# A B C# D E F#
D Aeolian 9 – D/ G A Bb C D Eb F G
Eb Aeolian 9 – Eb/ Ab Bb B C# Eb E F# Ab
E Aeolian 9 – E/ A B C D E F G A
F Aeolian 9 – F/ Bb C C# Eb F F# Ab Bb
F# Aeolian 9 – F#/ B C# D E F# G A B
G Aeolian 9 – G/ C D Eb F G Ab Bb C

Avebury

Ab Avebury 9 – Ab/ B Db Eb E Ab B Db Eb
A Avebury 9 – A/ C D E F A C D E
Bb Avebury 9 – Bb/ Db Eb F Gb Bb Db Eb F
B Avebury 9 – B/ D E F# G B D E F#
C Avebury 9 – C/ Eb F G Ab C Eb F G
C# Avebury 9 – C#/ E F# G# A C# E F# G#
D Avebury 9 – D/ F G A Bb D F G A
Eb Avebury 9 – Eb/ Gb Ab Bb B Eb Gb Ab Bb
E Avebury 9 – E/ G A B C E G A B
F Avebury 9 – F/ G# A# C C# F G# A# C
F# Avebury 9 – F#/ A B C# D F# A B C#
G Avebury 9 – G/ A# C D D# G A# C D

Celtic / Amara

Ab Celtic Minor 9 – Ab/ Eb Gb Ab Bb B Db Eb Gb
A Celtic Minor 9 – A/ E G A B C D E G
Bb Celtic Minor 9 – Bb/ F Ab Bb C Db Eb F Ab
B Celtic Minor 9 – B/ F# A B C# D E F# A
C Celtic Minor 9 – C/ G Bb C D Eb F G Bb
C# Celtic Minor 9 – C#/ G# B C# D# E F# G# B
D Celtic Minor 9 – D/ A C D E F G A C
Eb Celtic Minor 9 – Eb/ Bb Db Eb F Gb Ab Bb Db
E Celtic Minor 9 – E/ B D E F# G A B D
F Celtic Minor 9 – F/ C Eb F G Ab Bb C Eb
F# Celtic Minor 9 – F#/ C# E F# G# A B C# E
G Celtic Minor 9 – G/ D F G A Bb C D F

Chao Guo

Ab Chao Guo 9 – Ab/ B Eb Gb Ab B Db Eb Gb
A Chao Guo 9 – A/ C E G A C D E G
Bb Chao Guo 9 – Bb/ Db F Ab Bb Db Eb F Ab
B Chao Guo 9 – B/ D F# A B D E F# A
C Chao Guo 9 – C/ Eb G Bb C Eb F G Bb
C# Chao Guo 9 – C#/ E G# B C# E F# G# B
D Chao Guo 9 – D/ F A C D F G A C
Eb Chao Guo 9 – Eb/ Gb Bb Db Eb Gb Ab Bb Db
E Chao Guo 9 – E/ G B D E G A B D
F Chao Guo 9 – F/ Ab C Eb F Ab Bb C Eb
F# Chao Guo 9 – F#/ A C# E F# A B C# E
G Chao Guo 9 – G/ A# D F G A# C D F

DaNaYo

Ab DaNaYo 9 – Ab/ Db Eb E Gb Ab A Db Eb
A DaNaYo 9 – A/ D E F G A Bb D E
Bb DaNaYo 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Eb F
B DaNaYo 9 – B/ E F# G A B C E F#
C DaNaYo 9 – C/ F G Ab Bb C Db F G
C# DaNaYo 9 – C#/ F# G# A B C# D F# G#
D DaNaYo 9 – D/ G A Bb C D Eb G A
Eb DaNaYo 9 – Eb/ Ab Bb B Db Eb E Ab Bb
E DaNaYo 9 – E/ A B C D E F A B
F DaNaYo 9 – F/ Bb C Db Eb F Gb Bb C
F# DaNaYo 9 – F#/ B C# D E F# G B C#
G DaNaYo 9 – G/ C D Eb F G Ab C D

Equinox

Ab Equinox 9 – Ab/ B Eb E F# Ab Bb B Eb
A Equinox 9 – A/ C E F G A B C E
Bb Equinox 9 – Bb/ Db F Gb Ab Bb C Db F
B Equinox 9 – B/ D F# G A B C# D F#
C Equinox 9 – C/ Eb G Ab Bb C D Eb G
C# Equinox 9 – C#/ E G# A B C# D# E G#
D Equinox 9 – D/ F A Bb C D E F A
Eb Equinox 9 – Eb/ Gb Bb B Db Eb F Gb Bb
E Equinox 9 – E/ G B C D E F# G B
F Equinox 9 – F/ Ab C Db Eb F G Ab C
F# Equinox 9 – F#/ A C# D E F# G# A C#
G Equinox 9 – G/ Bb D Eb F G A Bb D

Golden Gate

Ab Golden Gate 9 – Ab/ C Eb G Ab Bb D Eb G
A Golden Gate 9 – A/ C# E G# A B D# E G#
Bb Golden Gate 9 – Bb/ D F A Bb C E F A
B Golden Gate 9 – B/ D# F# A# B C# F F# A#
C Golden Gate 9 – C/ E G B C D F# G B
C# Golden Gate 9 – C#/ F G# C C# D# G G# C
D Golden Gate 9 – D/ F# A C# D E G# A C#
Eb Golden Gate 9 – Eb/ G Bb D Eb F A Bb D
E Golden Gate 9 – E/ G# B D# E F# A# B D#
F Golden Gate 9 – F/ A C E F G B C E
F# Golden Gate 9 – F#/ A# C# F F# G# C C# F
G Golden Gate 9 – G/ B D F# G A C# D F#

Hijaz Harmonic Minor

Ab Hijaz 9 – Ab/ Eb Gb Ab A C Db Eb Gb
A Hijaz 9 – A/ E G A Bb C# D E G
B Hijaz 9 – B/ F# A B C Eb E F# A
C Hijaz 9 – C/ G Bb C C# E F G Bb
C# Hijaz 9 – C#/ G# B C# D F F# G# B
D Hijaz 9 – D/ A C D Eb F# G A C
Eb Hijaz 9 – Eb/ Bb Db Eb E G Ab Bb Db
E Hijaz 9 – E/ B D E F G# A B D
F Hijaz 9 – F/ C Eb F Gb A Bb C Eb
F# Hijaz 9 – F#/ C# E F# G A# B C# E
G Hijaz 9 – G/ D F G Ab B C D F

Hijaz Kar

Ab Hijaz Kar 9 – Ab/ C# D F F# Ab A C C#
A Hijaz Kar 9 – A/ D Eb F# G A Bb C# D
Bb Hijaz Kar 9 – Bb/ E F Ab A B C Eb E
B Hijaz Kar 9 – B/ F F# A Bb C C# E F
C Hijaz Kar 9 – C/ F F# A Bb C C# E F
C# Hijaz Kar 9 – C#/ F# G A# B C# D F F#
D Hijaz Kar 9 – D/ G Ab B C D Eb F# G
Eb Hijaz Kar 9 – Eb/ Ab A C C# Eb E G Ab
E Hijaz Kar 9 – E/ A Bb C# D E F G# A
F Hijaz Kar 9 – F/ Bb B D Eb F F# A Bb
F# Hijaz Kar 9 – F#/ B C Eb E F# G Bb B
G Hijaz Kar 9 – G/ C C# E F G Ab B C

Hokkaido

Ab Hokkaido 9 – Ab/ Db Eb E Gb Ab A Db Eb
A Hokkaido 9 – A/ D E F G A Bb D E
Bb Hokkaido 9 – Bb/ Eb F Gb Ab Bb B Eb F
B Hokkaido 9 – B/ E F# G A B C E F#
C Hokkaido 9 – C/ F G Ab Bb C Db F G
C# Hokkaido 9 – C#/ F# G# A B C# D F# G#
D Hokkaido 9 – D/ G A Bb C D Eb G A
Eb Hokkaido 9 – Eb/ Ab Bb B Db Eb E Ab Bb
E Hokkaido 9 – E/ A B C D E F A B
F Hokkaido 9 – F/ A# C C# D# F F# A# C
F# Hokkaido 9 – F#/ B C# D E F# G B C#
G Hokkaido 9 – G/ C D Eb F G Ab C D

Insen

Ab Insen 9 – Ab/ Eb E Ab Bb B Db Eb Ab
A Insen 9 – A/ E F A B C D E A
Bb Insen 9 – Bb/ F Gb Bb C Db Eb F Bb
B Insen 9 – B/ F# G B C# D E F# B
C Insen 9 – C/ G Ab C D Eb F G C
C# Insen 9 – C#/ Ab A C# Eb E F# Ab
D Insen 9 – D/ A Bb D E F G A D
Eb Insen 9 – Eb/ Bb B Eb F F# Ab Bb Eb
E Insen 9 – E/ B C E F# G A B E
F Insen 9 – F/ C C# F G Ab Bb C F
F# Insen 9 – F#/ C# D F# G# A B C# F#
G Insen 9 – G/ D Eb G A Bb C D G

Integral

Ab Integral 9 – Ab/ Eb E Gb Ab Bb B Eb Gb
A Integral 9 – A/ E F G A B C E G
Bb Integral 9 – Bb/ F Gb Ab Bb C Db F Ab
B Integral 9 – B/ F# G A B C# D F# A
C Integral 9 – C/ G Ab Bb C D Eb G Bb
C# Integral 9 – C#/ Ab A B C# Eb E Ab B
D Integral 9 – D/ A Bb C D E F A C
Eb Integral 9 – Eb/ Bb B C# Eb F F# Bb C#
E Integral 9 – E/ B C D E F# G B D
F Integral 9 – F/ C C# Eb F G Ab C Eb
F# Integral 9 – F#/ C# D E F# G# A C# E
G Integral 9 – G/ D Eb F G A Bb D F

Jibuk

Ab Jibuk 9 – Ab/ Db Eb F Gb Ab Bb B Db
A Jibuk 9 – A/ D E F# G A B C D
Bb Jibuk 9 – Bb/ Eb F G Ab Bb C Db Eb
B Jibuk 9 – B/ E F# G# A B C# D E
C Jibuk 9 – C/ F G A Bb C D Eb F
C# Jibuk 9 – C#/ F# G# A# B C# D# E F#
D Jibuk 9 – D/ G A B C D E F G
Eb Jibuk 9 – Eb/ Ab Bb C C# Eb F F# Ab
E Jibuk 9 – E/ A B C# D E F# G A
F Jibuk 9 – F/ Bb C D Eb F G Ab Bb
F# Jibuk 9 – F#/ B C# Eb E F# Ab A B
G Jibuk 9 – G/ C D E F G A Bb C

Kurd / Annaziska

Ab Kurd 9 – Ab/ Eb E Gb Ab Bb B Db Eb
A Kurd 9 – A/ E F G A B C D E
Bb Kurd 9 – Bb/ F Gb Ab Bb C Db Eb F
B Kurd 9 – B/ F# G A B C# D E F#
C Kurd 9 – C/ G Ab Bb C D Eb F G
C# Kurd 9 – C#/ G# A B C# D# E F# G#
D Kurd 9 – D/ A Bb C D E F G A
Eb Kurd 9 – Eb/ Bb B C# Eb F F# Ab Bb
E Kurd 9 – E/ B C D E F# G A B
F Kurd 9 – F/ C C# Eb F G Ab Bb C
F# Kurd 9 – F#/ C# D E F# Ab A B C#
G Kurd 9 – G/ D Eb F G A Bb C D

Low Mystic

Ab Low Mystic 9 – Ab/ B Eb E Ab Bb B Eb Gb
A Low Mystic 9 – A/ C E F A B C E G
Bb Low Mystic 9 – Bb/ Db F Gb Bb C Db F Ab
B Low Mystic 9 – B/ D F# G B C# D F# A
C Low Mystic 9 – C/ Eb G Ab C D Eb G Bb
C# Low Mystic 9 – C#/ E G# A C# D# E G# B
D Low Mystic 9 – D/ F A Bb D E F A C
Eb Low Mystic 9 – Eb/ Gb Bb B Eb F Gb Bb Db
E Low Mystic 9 – E/ G B C E F# G B D
F Low Mystic 9 – F/ Ab C C# F G Ab C Eb
F# Low Mystic 9 – F#/ A C# D F# G# A C# E
G Low Mystic 9 – G/ Bb D Eb G A Bb D F

Low Pygmy

Ab Low Pygmy 9 – Ab/ Bb B Eb Gb Ab Bb B Eb
A Low Pygmy 9 – A/ B C E G A B C E
Bb Low Pygmy 9 – Bb/ C Db F Ab Bb C Db F
B Low Pygmy 9 – B/ C# D F# A B C# D F#
C Low Pygmy 9 – C/ D Eb G Bb C D Eb G
C# Low Pygmy 9 – C#/ D# E G# B C# D# E G#
D Low Pygmy 9 – D/ E F A C D E F A
Eb Low Pygmy 9 – Eb/ F Gb Bb Db Eb F Gb Bb
E Low Pygmy 9 – E/ F# G B D E F# G B
F Low Pygmy 9 – F/ G Ab C Eb F G Ab C
F# Low Pygmy 9 – F#/ G# A C# E F# G# A C#
G Low Pygmy 9 – G/ A Bb D F G A Bb D

La Sirena

Ab La Sirena 9 – Ab/ B Eb F F# Ab Bb B Eb
A La Sirena 9 – A/ C E F# G A B C E
Bb La Sirena 9 – Bb/ Db F G Ab Bb C Db F
B La Sirena 9 – B/ D F# G# A B C# D F#
C La Sirena 9 – C/ Eb G A Bb C D Eb G
C# La Sirena 9 – C/ E Ab Bb B Db Eb E Ab
D La Sirena 9 – D/ F A B C D E F A
Eb La Sirena 9 – Eb/ Gb Bb C Db Eb F Gb Bb
E La Sirena 9 – E/ G B C# D E F# G B
F La Sirena 9 – F/ Ab C D Eb F G Ab C
F# La Sirena 9 – F#/ A C# Eb E F# Ab A C#
G La Sirena 9 – G/ Bb D E F G A Bb D

Magic Voyage

Ab Magic Voyage 9 – Ab/ B Eb F# Ab Bb B Eb F#
A Magic Voyage 9 – A/ C E G A B C E G
Bb Magic Voyage 9 – Bb/ Db F Ab Bb C Db F Ab
B Magic Voyage 9 – B/ D F# A B C# D F# A
C Magic Voyage 9 – C/ Eb G Bb C D Eb G Bb
C# Magic Voyage 9 – C#/ E G# B C# D# E G# B
D Magic Voyage 9 – D/ F A C D E F A C
Eb Magic Voyage 9 – Eb/ Gb Bb Db Eb F Gb Bb Db
E Magic Voyage 9 – E/ G B D E F# G B D
F Magic Voyage 9 – F/ Ab C Eb F G Ab C Eb
F# Magic Voyage 9 – F#/ A C# E F# Ab A C# E
G Magic Voyage 9 – G/ Bb D F G A Bb D F

Major / Sabye / Ashakiran

Ab Major 9 – Ab/ Db Eb F G Ab Bb C Eb
A Major 9 – A/ D E F# G# A B C# E
Bb Major 9 – Bb/ Eb F G A Bb C D F
B Major 9 – B/ E F# G# A# B C# D# F#
C Major 9 – C/ F G A B C D E G
C# Major 9 – C#/ F# G# A# C C# D# F G#
D Major 9 – D/ G A B C# D E F# A
Eb Major 9 – Eb/ Ab Bb C D Eb F G Bb
E Major 9 – E/ A B C# D# E F# G# B
F Major 9 – F/ Bb C D E F G A C
F# Major 9 – F#/ B C# D# F F# G# A# C#
G Major 9 – G/ C D E F# G A B D

Melog

Ab Melog Selisir 9 – Ab/ C C# Eb G Ab C C# Eb
A Melog Selisir 9 – A/ C# D E G# A C# D E
Bb Melog Selisir 9 – Bb/ D Eb F A Bb D Eb F
B Melog Selisir 9 – B/ D# E F# A# B D# E F#
C Melog Selisir 9 – C/ E F G B C E F G
C# Melog Selisir 9 – C#/ F F# G# C C# F F# G#
D Melog Selisir 9 – D/ F# G A C# D F# G A
Eb Melog Selisir 9 – Eb/ G Ab Bb D Eb G Ab Bb
E Melog Selisir 9 – E/ Ab A B Eb E Ab A B
F Melog Selisir 9 – F/ A Bb C E F A Bb C
G Melog Selisir 9 – G/ B C D F# G B C D

Mystic

Ab Mystic 9 – Ab/ Eb E Ab Bb B Db Eb Gb
A Mystic 9 – A/ E F A B C D E G
Bb Mystic 9 – Bb/ F Gb Bb C Db Eb F Ab
B Mystic 9 – B/ F# G B C# D E F# A
C Mystic 9 – C/ G Ab C D Eb F G Bb
C# Mystic 9 – C#/ G# A C# D# E F# G# B
D Mystic 9 – D/ A Bb D E F G A C
Eb Mystic 9 – Eb/ Bb B Eb F Gb Ab Bb Db
E Mystic 9 – E/ B C E F# G A B D
F Mystic 9 – F/ C C# F G G# A# C D#
F# Mystic 9 – F#/ C# D F# G# A B C# E
G Mystic 9 – G/ D Eb G A Bb C D F

Mixolydian

Ab Mixolydian 9 – Ab/ Eb F# G# A# C C# Eb F#
A Mixolydian 9 – A/ E G A B C# D E G
Bb Mixolydian 9 – Bb/ F Ab Bb C D Eb F Ab
B Mixolydian 9 – B/ F# A B C# D# E F# A
C Mixolydian 9 – C/ G Bb C D E F G Bb
C# Mixolydian 9 – C#/ G# B C# D# F F# G# B
D Mixolydian 9 – D/ A C D E F# G A C
Eb Mixolydian 9 – Eb/ Bb Db Eb F G Ab Bb Db
E Mixolydian 9 – E/ B D E F# G# A B D
F Mixolydian 9 – F/ C Eb F G A Bb C Eb
F Mixolydian 9 – F/ C Eb F G A Bb C Eb
F# Mixolydian 9 – F#/ C# E F# G# A# B C# E
G Mixolydian 9 – G/ D F G A B C D F

Onoleo

Ab Onoleo 9 – Ab/ Eb E Ab C Db Eb E Ab
A Onoleo 9 – A/ E F A C# D E F A
Bb Onoleo 9 – Bb/ F Gb Bb D Eb F Gb Bb
B Onoleo 9 – B/ F# G B D# E F# G B
C Onoleo 9 – C/ G Ab C E F G Ab C
C# Onoleo 9 – C#/ G# A C# F F# G# A C#
D Onoleo 9 – D/ A Bb D F# G A Bb D
Eb Onoleo 9 – Eb/ Bb B Eb G Ab Bb B Eb
E Onoleo 9 – E/ B C E Ab A B C E
F Onoleo 9 – F/ C Db F A Bb C Db F
F# Onoleo 9 – F#/ C# D F# A# B C# D F#
G Onoleo 9 – G/ D Eb G B C D Eb G

Pygmy / Minor

Ab Pygmy 9 – Ab/ Db Eb E Ab B Db Eb E
A Pygmy 9 – A/ D E F A C D E F
Bb Pygmy 9 – Bb/ Eb F Gb Bb Db Eb F Gb
B Pygmy 9 – B/ E F# G B D E F# G
C Pygmy 9 – C/ F G Ab C Eb F G Ab
C# Pygmy 9 – C#/ F# G# A C# E F# G# A
D Pygmy 9 – D/ G A Bb D F G A Bb
Eb Pygmy 9 – Eb/ Ab Bb B Eb Gb Ab Bb B
E Pygmy 9 – E/ A B C E G A B C
F Pygmy 9 – F/ Bb C C# F Ab Bb C C#
F# Pygmy 9 – F#/ B C# D F# A B C# D
G Pygmy 9 – G/ C D Eb G Bb C D Eb

Raga Desh

Ab Raga Desh 9 – Ab/ Eb Gb Ab C Db Eb Gb Ab
A Raga Desh 9 – A/ E G A C# D E G A
Bb Raga Desh 9 – Bb/ F Ab Bb D Eb F Ab Bb
B Raga Desh 9 – B/ F# A B D# E F# A B
C Raga Desh 9 – C/ G Bb C E F G Bb C
C# Raga Desh 9 – C#/ Ab B C# F F# Ab B C#
D Raga Desh 9 – D/ A C D F# G A C D
Eb Raga Desh 9 – Eb/ Bb Db Eb G Ab Bb Db Eb
E Raga Desh 9 – E/ B D E G# A B D E
F Raga Desh 9 – F/ C Eb F A Bb C Eb F
F# Raga Desh 9 – F#/ C# E F# A# B C# E F#
G Raga Desh 9 – G/ D F G B C D F G

Romanian Hijaz

Ab Romanian Hijaz 9 – Ab/ Db Eb E G Ab Bb B Eb
A Romanian Hijaz 9 – A/ D E F G# A B C E
Bb Romanian Hijaz 9 – Bb/ Eb F Gb A Bb C Db F
B Romanian Hijaz 9 – B/ E F# G A# B C# D F#
C Romanian Hijaz 9 – C/ F G Ab B C D Eb G
C# Romanian Hijaz 9 – C#/ F# G# A C C# D# E G#
D Romanian Hijaz 9 – D/ G A Bb C# D E F A
Eb Romanian Hijaz 9 – Eb/ Ab Bb B D Eb F Gb Bb
E Romanian Hijaz 9 – E/ A B C D# E F# G B
F Romanian Hijaz 9 – F/ Bb C Db E F G Ab C
F# Romanian Hijaz 9 – F#/ B C# D F F# G# A C#
G Romanian Hijaz 9 – G/ C D Eb F# G A Bb D

Podívejte se na další články

Budou handpany jednou vyrábět stroje?

Mysleli jste si, že handpan je od základu ruční výtvor? Ani zdaleka ne! Vždyť už jeho základ – tedy kov je vytvořen stroji. V peci možná rozžhavíme základní suroviny, ale následné válcování plechů, ze kterých se následně handpan vyrábí už je plně automatizovaný proces.

Současná situace na trhu s handpany

Byla doba, kdy byl svět handpanů a hangů ještě v pořádku, říkají pamětníci. Nástrojů bylo velmi velmi málo a těšily se mnohem větší úctě než dnes.

Super basové handpany / gongpany

Do kategorie basových handpanů řadím nástroje, které mají ding v A2 a níže. Pro srovnání, nejčastější stupnice handpanů začínají od tónu D3, především tedy ladění Celtic a nebo Kurd, je to tedy posun alespoň o dva a půl tónu hlouběji.

Zraje handpan jako víno? Aneb pocta PANArtu

Je to jen metafora ale může mít hned několik významů. Z mého pohledu jakožto výrobce handpanů bych doslova řekl, že ano.

Historie steeldrumů

Historie steeldrumů

Steeldrum a nebo steelpan by se dal považovat za prvního přímého předchůdce handpanu. Je totiž vyroben z plechu a notová pole laděné na určité frekvence jsou tvořeny membránami

Kreslení na handpan

Kreslení na handpan a další povrchové úpravy

V poslední době dostávám celkem často dotaz, zda je možné na handpan kreslit a nějak si ho takto „vylepšit“ doslova k obrazu svému.

Recenzce čínské oceli na výrobu handpanů

V tomto článku se podíváme blíže jak na nástroje tak i na materiál, který pochází z Číny a který jsem měl možnost otestovat.

Jaký druhý handpan si vybrat

Jaký druhý handpan si vybrat

Tento článek věnuji hráčům, kteří už jeden handpan mají, ale protože je stupnice a ladění handpanu pěvně daná (a může být limitující), pokukují se ještě po nějakém dalším nástroji

Pánvica Fest

Handpan festivaly

V letním období je možné využít pěkného počasí a setkat se s handpany a nadšenci do handpanů venku po širým nebem.

Je Handpan vhodný nástroj i pro nehudebníky?

Slyšeli jste poprvé handpan a jste naprosto uchváceni a okouzleni jeho zvukem? Jenže si říkáte, že se na něj nikdy nenaučíte hrát, protože NEMÁTE hudební sluch?

Různé styly hraní na handpan

Různé styly hraní na handpan

Ve videu výše handpanový virtuóz a také úžasný člověk v jedné osobě, Kabecao, vtipně imituje styly hraní reprezentované různými osobnostními projevy hráčů.

Mejzlik handpan logo výroba

Jak jsme začínali vyrábět handpany

Napsání tohoto článku jsem zvažoval už dlouho, jednak se mě hodně lidí ptá, jak jsem se k handpanům dostal, ale také jsem kupodivu potkal několik lidí, kteří se sami o výrobu u nás v ČR pokoušeli.

Handpan D celtic mutant

Kyklopové, mutanti a kulaté tóny

Od rozezvučení prvního hang drumu uplynulo už více než 20 let a za tu dobu se toho hodně změnilo. Od prvního hangu se nejenom změnil status jednoho výrobce handpanů na stovky výrobců, změnil se i tvar, velikost, materiál, počet tónů, způsob výroby a především zvukový projev.

Dračí kůže u handpanu

Handpany s dračí kůží (Dragon skin)

Dračí kůže se lidově říká povrchové úpravě povrchu handpanů tepáním. Tato technika vytvoří nepravidelně strukturované dolíky v povrchu, které při vysoké hustotě vypadají jako kůže plaza a nebo prehistorického dinosaura či draka.

Výběr nerezového handpanu

Který druh nerezi je pro mě nejlepší?

Mnoho nadšenců handpanů si klade tuto otázku – jaký je rozdíl mezi 1,0 mm a 1,2 mm ocelí a jaké jsou výhody každé z nich?

Handpan jako dárek

Je handpan vhodný dárek?

Někdo ve vašem blízkém okolí se zmínil, že už dlouho touží po hand panu a vy by jste mu chtěli udělat radost? I když bych si to nikdy nepomyslel, setkávám se s tímto scénářem celkem často.

Jaké handpany jsou drahé?

Na toto téma jsem se již vyjadřoval okrajově v několika článcích, např ve článku kolik stojí handpan nebo jak poznat kvalitní handpan. Nicméně teď cítím potřebu to nějak shrnout a jednoznačně určit, které že ty handpany jsou drahé a které nejsou, protože to není jen o penězích.

Stojany na handpan

Vzhledem k tomu, že stojan je základní příslušenství k handpanu a může otvírat nové hráčské možnosti, domluvili jsme se s mým kamarádem, mimo jiné tvůrcem string artu, Patrikem, že je začneme společně vyrábět