Slovník pojmů

Gu, tak a inpex … komukoli novému v našem hudebním světě jsou tato slova jako cizí jazyk nebo možná i jména podivných zvířat. Hmmm, pamatuji si, že na mě zaútočil brutální Wild Mountain Gu a skončil jsem v nemocnici … Zní to děsivě, že? Čtěte dále a dozvíte se, co ve skutečnosti Gu je.

Abychom vám pomohli se zorientovat ve všem, je zde náš slovník od A-Z všech slov a výrazů, které kdy budete v handpan terminologii potřebovat.

A

Apex Ding: Ding, který je vypouklý ven, tedy tak jak se s ním ve většině případů setkáváte. Zvaný taky ‘Outie’

Arpeggio: Akord rozdělený do série not, které mohou zahrnovat více než jednu oktávu a zahrnují opakované noty.

Alternativní harmonické: Tón handpanu je obvykle složený ze tří frekvencí v poměru 1:2:3, tedy základu (fundamentálního tónu), oktávy na delší ose a kvinty neboli páté frekvence na kratší ose. Více o alternativních harmonických na handpanech.

B

Bottom shell: Také se nazývá skořepina s Gu nebo boční strana, jedná se o kovovou kopuli, která tvoří spodní část handpanu. Obsahuje zvukovou díru nebo Gu. Stále populárnější je také přidávání not na spodní část nástroje.

C

Chord: Akord. Minimálně 3 noty hrané současně.

Chromatic scale: Chromatická stupnice. Jedná se jak o stupnici pro handpan, tak o hudební stupnici, která zahrnuje všech 12 dostupných tónů stupnice, každý půltón nad nebo pod sousedními tóny. Existuje pouze jedna chromatická stupnice, jde pouze o smyčku. Takže bez ohledu na to, na jakou notu začnete, pokud vystoupáte nebo sestoupíte a pokryjete všech následujících 11 not, jedná se o chromatickou stupnici.

Composition: Kompozice, skladba. Jakýkoli originální hudební kousek nebo plné dílo nebo proces jeho vytváření. Může to být jednoduchá melodie nebo píseň, klasický koncert nebo rozsáhlá opera. Obvykle zahrnuje notaci (zápis) skladby, včetně časových podpisů a případně textových a hlasových částí a transpozici pro různé nástroje.

Crosstalk: Rušení. Nepříznivá interakce dvou nebo více tónů, tj. když zvuk z jedné nebo více not negativně ovlivňuje ostatní. To platí zejména v případě handpanů, kde jsou noty posunuté o oktávu, jako jsou např. nízké a vysoké C, které navzájem vytvářejí nežádoucí zvukové efekty.

Cupola: Další slovo pro handpan. Termín „kopule“ popularizoval finský hudebník Lauri Wuolio.

D

Dimple: Běžný termín pro střední odsazenou část noty, tzv. kvůli jejímu tvaru. Jeho použití je ke snížení vysokých nežádoucích frekvencí. Viz legenda níže.

Diatonic scale: Diatonická stupnice. Jedná se o stupnici se 7 notami / tóny, z níž se skládá mnoho handpanů. Zahrnuje pět celých not a dva půltóny nebo půltóny, například C – D – E – F – G – A – B.

Ding: Toto je centrální nota na horní straně nástroje. Může mít konkávní nebo konvexní tvar. Jedná se nejčastěji o nejnižší / nejhlubší notu na handpanu a kořenovou notu stupnice nástroje. Viz legenda níže.

Dron: Udržující zvuk o určitém tónu hraný většinou na pozadí, například při hře na didgeridoo nebo indické strunné nástroje jako tampura. Lze ho však také udržovat na handpanu, zejména na nerezových dlouhoznějících nástrojích.

Dynamics: Dynamika. Plný rozsah hlasitosti – od nejtiššího po nejhlasitější.

F

Flange: Nerezonanční kovová hrana, která spojuje horní a spodní skořápky ruční desky. Často je chráněn gumovým kroužkem nebo provazem. Viz také „Ráfek“.

Flat: 

(1) Hudební nota – například D flat (obvykle psaná jako Db). Flaty jsou o půltón nižší než přirozená nota. Například vzdálenost mezi D a Db je půltón (zatímco vzdálenost mezi D a C je celý tón).
(2) Tonální problém. Pokud je pomocí tuneru jedna / více vašich not na handpan plošších, než by mělo být (tj. „vyladěno“), bude nutné je znovu naladit.

G

Groove: Běžným pojmem ve světě handpanů je groove rytmus, smysl pro smyčku nebo opakovaný vzorec. V jazzu, funku atd. se groove může vyvinout, když jsou noty přehrávány těsně za nebo před rytmem, nebo když je mistrovsky akcentován smyčkový vzor. Obecněji řečeno, groove je atmosféra, která pomáhá rozlišovat různé hudební styly.

Gu: Kruhový otvor, port nebo zvukový otvor ve spodní části handpan. Gu umožňuje únik vzduchu z handpanu a je často naladěn na stupnici nástroje. Otvor také pomáhá tvůrcům vyladit nástroj zevnitř.

Gudu: Gudu odkazuje na styl handpan, který má dva otvory na spodní skořápce, jeden obvykle menší než druhý. Název pochází z konstrukční podobnosti s Udu – africkým hliněným bubnem – a může vytvořit podobný zvuk.

H

Harmonics: Podtóny, které doprovázejí základní výšku jedné noty. Většina not pro handpan má základní výšku doprovázenou harmonickými o pětině a oktávě nad přirozenou notou, např. D3, A4 a D4 pro Ding

Helmholtz Resonance: Helmotzova rezonance. Jedná se o typ efektu „větrného pulzu“, kterého mohou hráči na handpan dosáhnout pomocí Gu / spodníjo otvoru. Je to také vidět na mnoha afrických a indických bicích nástrojích. Uchopení nebo zakřivení ruky nad Gu vytváří zvuk podobný foukání přes vrchol prázdné láhve.

I

Impedance: Fenomén vyskytující se na pánvích, kde z důvodu průměru nebo hloubky nástroje zní určité výšky tónu nebo disonantně. To je způsobeno zvukovými vlnami / frekvencemi, které se při cestování skrz skořápku správně nesrovnají. To lze také nazvat fázovým posunem, vlnovým rušením nebo fázovým zrušením.

Innie: Ding, který je tvarován dovnitř, jako mísa. Viz také „Inpex Ding“

Inpex Ding: Ding, který je tvarován dovnitř, jako mísa. Viz také „Innie“

Interstitial: Jakákoli oblast handpanu, která není vyladěna. Tyto oblasti, často používané pro perkusní techniky, se nacházejí mezi tónovými poli, Ding, rim a Gu. Viz legenda níže.

K

Knock: Ťuknutí. Perkusní technika používající klouby nebo kosti, jako jsou lokty, k vytvoření jasného zvuku bubnu.

M

Major: Toto je jedna ze dvou hlavních divizí stupnic, druhá je „malá“. Je přirozeně pozitivnější a šťastnější než menší stupnice a může začínat jakoukoli notou, takže E dur, G # dur, Cb dur atd.

Minor: Toto je jedna ze dvou hlavních divizí stupnic, druhá je „hlavní“. Je přirozeně záhadnější a melancholičtější než durové stupnice a může začínat jakoukoli notou, takže D moll, F # moll, Bb moll atd.

Mode: Režim je v zásadě druh stupnice, jako v případě „doh re mi fa so la ti (nebo si) do“. Stačí změnit jednu z těchto poznámek a váhu můžete nazvat „režimem“.

N

Nitrided / Nitration: Nitridace. Jedna ze tří různých ocelí, které se v současnosti používají při výrobě skořepin handpanů, ostatní jsou surové / běžné a nerezové. Nitridace je chemický proces, který zpracovává kov za účelem zvýšení odolnosti proti korozi a stability ladění, stejně jako změny tónu a udržení.

Note: Noty. V západní hudbě je 12 základních not:
C; C#/Db; D; D#/Eb; E; F; F#/Gb; G; G#/Ab; A; A#/Bb and B

Z těchto 12 not, 7 z nich jsou plné tóny a mají konkrétní název (do, re, mi, fa, sol, la, ti (nebo si)) a dalších 5 not je označeno ostrým (#) nebo plochým b) těchto not. Sharp (#) a flats (b) jsou přesně stejnou notou (tj. C # je stejný jako Db; F # je stejný jako Gb), jsou psány odlišně v závislosti na stupnici.

O

Outie: Ding, který vyčnívá ven, jako kupole. Viz také „Apex Ding“

P

Pantam: Populární alternativní slovo pro handpan. Tento výraz pochází od izraelského majitele hudebního obchodu a je kombinací slov „Steelpan“ a „Ghatam“, což jsou dva nástroje, které údajně inspirovaly vznik prvního Hangu.

Pattern: Vzor. Melodická fráze not nebo rytmická sekvence použitá při hraní a skládání. Na příručním panelu lze vzory kombinovat, propojovat, přidávat a zdobit, aby se vytvořily úplné melodie.

R

Raw/regular steel: Surová, běžná ocel. Jedna ze tří různých ocelí, které se v současné době používají při výrobě skořepin pro handpany, ostatní jsou nitridované a nerezové.

Resonance: Dodatečné vibrace noty při nárazu, které poskytují zesílení a bohatost tónu.

Rim: Ráfek. Nerezonanční kovové hrany, které spojují horní a spodní skořápky ruční páky. Často jsou chráněny gumovým kroužkem nebo provazem. Viz také „Příruba“. Viz legenda níže.

S

Scale: Stupnice. Série not seřazených podle výšky tónu.

Sharp: 
(1) Hudební nota – například D Sharp (obvykle psaná jako D #). Ostré tóny jsou o půltón vyšší než přirozené tóny. Například vzdálenost mezi D a D # je půltón (zatímco vzdálenost mezi D a E je celý tón).
(2) Tonální problém. Pokud je pomocí ladičky jedna / více vašich not na handpanu ostřejších, než by mělo být (tj. „Vyladěno“), bude třeba je znovu naladit.

Shell: Skořápka. Handpan se skládá ze dvou skořápek – konkávní, kovové polokoule nebo kopule. Horní skořepina (nazývaná také skořápka Ding) a spodní skořepina (nazývaná také skořepina Gu) jsou na svých okrajích slepeny.

Shoulder: Rameno. Plochá oblast kolem základny Ding, která spojuje Ding s intersticiálními / nevyladěnými částmi handpanu. Viz legenda níže.

Shoulder tones: Ramenné tóny. Vysoko posazené frekvence se nacházejí na samém okraji tónového pole, nejčastěji kolem Dingu. Ne všechny tóny ramen jsou vyladěny na stupnici handpanu.

Singing the Ding: Ding lze „rozezpívat“ třením vytvořeným plynulým pohybem tam a zpět hráčovou dlaní, stranou ruky nebo prstem (prsty). Někdy se této techniky dosahuje houslovou kalafunou. Výsledkem je vysoce udržovaný dron.

Slap: Perkusní technika používající úder ruky, prstů nebo části ruky na jakoukoli oblast mimo tónová pole.

Stainless steel: Nerez. Nejnovější ze tří různých ocelí, které se v současné době používají při výrobě skořepin, ostatní jsou surové / běžné a nitridované. Handpany z nerezové oceli často obsahují slitinu chrómu nebo titanu, které jsou zvláště odolné vůči vzduchu a vodě, a proto také méně náchylné k rezivění.

Steel Drum: Ocelový buben – obecně se takto označuje tzv karibský buben vyrobený z ropných barelů. První zmínky o něm jsou z cca 30. let 20 stolení na ostrovech v Karibiku – Trinidad a Tobago, kde jej zkonstruovali afričtí osadníci. Tento nástroj má narozdíl od vrchní poloviny handpanu konvexní tvar a hraje se na něj paličkami.

Sustain: Dozvuk. Doba, po kterou zvuk rezonuje nebo drží. Viz také „rezonance“.

Sympathetic Resonance: Jinak známé jako sympatická vibrace, k tomu dochází ve vibračním těle nástroje, jako je handpan, kde tónová pole reagují na vnější vibrace / notové údery, které mají harmonickou podobu.

T

Tak: Perkusivní zvuk, který vydáváte na straně handpanu.

Time signature: Časová značka. Používá se ve složení a jako způsob, jak hráči sledovat hudbu, časový podpis definuje tempo / tempo, rytmus a podrobně popisuje počet úderů v pruhu. Obvykle vyjádřeno jako zlomek not.

Tone: Tón.
(1) Kvalita zvuku noty nebo celého nástroje.
(2) Vzdálenost mezi notami. Celý nebo celý tón je vzdálenost mezi dvěma polovičními notami, například C až D (s C # / Db mezi nimi).

Tonefield: Tónové pole. Plochá, oválná část noty kolem jamek na handpanu. Ty mohou při nárazu vytvořit 3 harmonické (normálně, základní, oktávová a složená pátá, např. D3, D4 a A4 pro D ding). Plochá část kolem dingu je také tónové pole. Viz legenda níže.

Tongue Drum: Jazýčkový buben. Kovový bicí nástroj s vystřiženými tvary jazyka pro tóny, který při úderech vibruje / vydává zvuk, ať už rukama, nebo paličkami.

Top shell: Také se nazývá Dingova strana nebo skořápka, obsahuje centrální Ding a většinu, ne-li všechny, noty handpanu.

Slovník pojmů pro handpan

Doufám, že byl slovník pojmů užitečný! Pokud narazíte na záhadné slovo nebo výraz, který není zahrnut výše, nebo pokud si myslíte o dalších slovech, které by měly být v našem glosáři, dejte mi vědět, prosím. Pomůžeme si navzájem … zejména pro ty, kteří právě vstupují do světa handpanů.

Podívejte se na další články

Budou handpany jednou vyrábět stroje?

Mysleli jste si, že handpan je od základu ruční výtvor? Ani zdaleka ne! Vždyť už jeho základ – tedy kov je vytvořen stroji. V peci možná rozžhavíme základní suroviny, ale následné válcování plechů, ze kterých se následně handpan vyrábí už je plně automatizovaný proces.

Současná situace na trhu s handpany

Byla doba, kdy byl svět handpanů a hangů ještě v pořádku, říkají pamětníci. Nástrojů bylo velmi velmi málo a těšily se mnohem větší úctě než dnes.

Super basové handpany / gongpany

Do kategorie basových handpanů řadím nástroje, které mají ding v A2 a níže. Pro srovnání, nejčastější stupnice handpanů začínají od tónu D3, především tedy ladění Celtic a nebo Kurd, je to tedy posun alespoň o dva a půl tónu hlouběji.

Zraje handpan jako víno? Aneb pocta PANArtu

Je to jen metafora ale může mít hned několik významů. Z mého pohledu jakožto výrobce handpanů bych doslova řekl, že ano.

Historie steeldrumů

Historie steeldrumů

Steeldrum a nebo steelpan by se dal považovat za prvního přímého předchůdce handpanu. Je totiž vyroben z plechu a notová pole laděné na určité frekvence jsou tvořeny membránami

Kreslení na handpan

Kreslení na handpan a další povrchové úpravy

V poslední době dostávám celkem často dotaz, zda je možné na handpan kreslit a nějak si ho takto „vylepšit“ doslova k obrazu svému.

Recenzce čínské oceli na výrobu handpanů

V tomto článku se podíváme blíže jak na nástroje tak i na materiál, který pochází z Číny a který jsem měl možnost otestovat.

Jaký druhý handpan si vybrat

Jaký druhý handpan si vybrat

Tento článek věnuji hráčům, kteří už jeden handpan mají, ale protože je stupnice a ladění handpanu pěvně daná (a může být limitující), pokukují se ještě po nějakém dalším nástroji

Pánvica Fest

Handpan festivaly

V letním období je možné využít pěkného počasí a setkat se s handpany a nadšenci do handpanů venku po širým nebem.

Je Handpan vhodný nástroj i pro nehudebníky?

Slyšeli jste poprvé handpan a jste naprosto uchváceni a okouzleni jeho zvukem? Jenže si říkáte, že se na něj nikdy nenaučíte hrát, protože NEMÁTE hudební sluch?

Různé styly hraní na handpan

Různé styly hraní na handpan

Ve videu výše handpanový virtuóz a také úžasný člověk v jedné osobě, Kabecao, vtipně imituje styly hraní reprezentované různými osobnostními projevy hráčů.

Mejzlik handpan logo výroba

Jak jsme začínali vyrábět handpany

Napsání tohoto článku jsem zvažoval už dlouho, jednak se mě hodně lidí ptá, jak jsem se k handpanům dostal, ale také jsem kupodivu potkal několik lidí, kteří se sami o výrobu u nás v ČR pokoušeli.

Handpan D celtic mutant

Kyklopové, mutanti a kulaté tóny

Od rozezvučení prvního hang drumu uplynulo už více než 20 let a za tu dobu se toho hodně změnilo. Od prvního hangu se nejenom změnil status jednoho výrobce handpanů na stovky výrobců, změnil se i tvar, velikost, materiál, počet tónů, způsob výroby a především zvukový projev.

Dračí kůže u handpanu

Handpany s dračí kůží (Dragon skin)

Dračí kůže se lidově říká povrchové úpravě povrchu handpanů tepáním. Tato technika vytvoří nepravidelně strukturované dolíky v povrchu, které při vysoké hustotě vypadají jako kůže plaza a nebo prehistorického dinosaura či draka.

Výběr nerezového handpanu

Který druh nerezi je pro mě nejlepší?

Mnoho nadšenců handpanů si klade tuto otázku – jaký je rozdíl mezi 1,0 mm a 1,2 mm ocelí a jaké jsou výhody každé z nich?

Handpan jako dárek

Je handpan vhodný dárek?

Někdo ve vašem blízkém okolí se zmínil, že už dlouho touží po hand panu a vy by jste mu chtěli udělat radost? I když bych si to nikdy nepomyslel, setkávám se s tímto scénářem celkem často.

Jaké handpany jsou drahé?

Na toto téma jsem se již vyjadřoval okrajově v několika článcích, např ve článku kolik stojí handpan nebo jak poznat kvalitní handpan. Nicméně teď cítím potřebu to nějak shrnout a jednoznačně určit, které že ty handpany jsou drahé a které nejsou, protože to není jen o penězích.

Stojany na handpan

Vzhledem k tomu, že stojan je základní příslušenství k handpanu a může otvírat nové hráčské možnosti, domluvili jsme se s mým kamarádem, mimo jiné tvůrcem string artu, Patrikem, že je začneme společně vyrábět